iTOBB

Her finner du relevante artikler med tips og råd som er nyttig for deg som sitter i styret i et borettslag eller sameie.

Kameraovervåkning i boligselskap - hva er lov?

Stadig flere boligselskap ønsker å etablere kameraovervåking på eiendommen. Det er den som overvåker som har ansvar for at dette gjøres på lovlig måte, i boligselskap blir dette styrets ansvar. Hvilke rammer må styret forholde seg til dersom boligselskapet vurderer å etablere kameraovervåking? 

Les hele saken

Nå kan du nominere kandidater til Bomiljøprisen 2024

I et hvert boligselskap finnes det mennesker som fortjener litt ekstra applaus. De som står på for å lage gode bomiljø. Fristen for å nominere kandidater er 1. august.

Les hele saken

Regler for utbetaling av styrehonorar

Det er generalforsamlingen som fastsetter godtgjørelse for ordinært styrearbeid, jf. lov om borettslag § 8-4 og lov om eierseksjoner § 55. Fastsettelsen skjer ved avstemning med alminnelig flertall. Styrets medlemmer kan selv være med på å stemme over vedtak om godtgjørelse. 

Les hele saken

SFTY satser i Trondheim

Teknologiselskapet Sfty åpner i disse dager et nytt kontor i Trondheim for å være mer tilgjengelig for sine kunder.

Les hele saken

Nå endres telenettet i Norge og det påvirker alarmen i heisen din!

Kobberkabel-nettet er allerede lagt ned, og i løpet av 2025 legges også GSM 2G-nettet ned. Det betyr at alle heisalarmer som er knytet til 2G-nettet vil dermed ha behov for å byttes ut eller oppgraderes.

Les hele saken

Hvilke muligheter har ditt boligselskap for energibesparelser?

Det vil komme krav til energieffektive boliger. Det viktigste for boligselskap er å finne ut av dagens situasjon og hvilke muligheter boligselskapet har for energitiltak.

Les hele saken

TOBB Nøkkelen ble løsningen på mange problemer

I Borettslaget Moafjæra 6 var belastningen stor for styret i perioder hvor mange håndverkere og andre måtte få tilgang til byggene på dagtid. Løsningen ble TOBB Nøkkelen!

Les hele saken

Vedlikeholdsfond - hvilke regler gjelder?

Et vedlikeholdsfond, med månedlig innkreving, anbefales av hensyn til at alle beboerne blir bevisst på at vedlikeholdsbehov vil oppstå, og at det er godt å være økonomisk forberedt når vedlikeholdet skal gjennomføres og betales.

Les hele saken

Ny dom om ansvaret for vedlikehold for tilbygg

En nylig avsagt dom fra i Borgarting Lagmannsrett (LB-2023-50143) viser hvor viktig det er at vedlikeholdsansvar for beboerens installasjoner vedtektsfestes, eventuelt avtalefestes.  

Les hele saken

Styrets ansvar for trygg ferdsel på fellesarealene

Et relevant spørsmål i disse dager er hvilket ansvar styret har for sikker ferdsel på glattisen. Kan styret holdes ansvarlig hvis noen brekker lårhalsen eller blir påført andre skader på fellesarealene? Eller om beboere kommer for sent på jobb fordi det ikke er brøytet godt nok?

Les hele saken

Er boligselskapet riktig forsikret?

Med Totalforsikring kan styret være trygge på at at boligselskapet er godt dekket, og det er sjeldent behov for å tegne tilleggsforsikringer.

Les hele saken

Enklere rengjøring av garasjer

Epoxy er et slitesterkt og sklisikkert materiale, og egner seg godt i store garasjeanlegg.

Les hele saken

Nå er det jul igjen! Belysning til besvær

Advent nærmer seg og med det dukker det opp julebelysning i alle varianter, farger og omfang. Til og med belysning med lyd kan advents- og juletida by på. Det er ikke uvanlig at beboerne er uenige om hva som er pent og noen klager også på at lys- og lydforurensning fra naboen går ut over helse og bokvalitet. Har styret noen myndighet her og hvordan løse disse sakene på en god måte?

Les hele saken

Slik unngår du å betale for naboens energiforbruk

Betaler du for naboens forbruk av vann og varme? Om ditt sameie eller borettslag har en løsning med manuell avlesning av vann- og energimåler – kan det faktisk hende at du gjør akkurat det.

Les hele saken

Siste nytt fra Portalen

Få med deg de siste endringene og oppdateringene i Portalen.  

Les hele saken

Styrets ansvar for brannsikkerhet

Styret i et borettslag eller sameie har et overordnet ansvar for brannsikkerheten i byggningsmassen.

Les hele saken

Hva er energikartleggging?

Hvordan kan ditt boligselskap redusere energiforbruket og kostnader med smarte klimatiltak?

Les hele saken

Et godt bomiljø for alle

Rostengrenda borettslag er med sinne 136 enheter midt i en omfattende rehabiliteringsprosess som omfatter maling og skifte av tak.

Les hele saken

Lekeplasser bygger gode bomiljø

Vis meg din lekeplass og jeg skal fortelle deg hvem som bor der!

Les hele saken

Ingen gjør det som TOBB

Døra har vært åpen for andre som gjerne gjør forvalterjobben for Bergheim Amfi, men de har alltid landet på å bli i TOBB.

Les hele saken

God hjelp når man er ny i gamet

Som leder i et boligselskap må man forholde seg til en enorm kompetansejungel. For meg har samarbeidet med TOBB vært utrolig viktig

Les hele saken

Ny beregning av eiendomsskatt for boliger i Trondheim kommune

Trondheim kommune har oppdatert grunnlaget for eiendomsskatt for hele kommunen fra 2023.

Les hele saken

Kameraovervåking - 10 ting styret må passe på

Et borettslag ble i juni i år bøtelagt for ulovlig kameraovervåking, etter klage fra beboere. Det var til sammen satt opp 4 kameraer på fellesområder. To var plassert i trappeoppganger, en ved inngangspartiet og ett ved el-rom. Reglene for kameraovervåking er strenge. Det er viktig at styret har et bevisst forhold til hvilke krav som gjelder. Dette selv om kameraovervåking er besluttet av et tidligere styre.

Les hele saken

Trær på naboeiendommen – hvor går tålegrensen?

Våren er i anmarsj og skuddene på naboens bjørk springer ut, og var ikke det treet blitt litt høyere enn i fjor?

Les hele saken

Parsellhager

Flere boligselskap har i dag parsellhager til dyrking av frukt og bær, og flere nye boligprosjekter inkluderer parsellhager når de lanseres. Urban dyrking har foregått i alle år, men nå har det blitt en trend.

Les hele saken

Vi lanserer If Bygningssjekk

I sommer lanserte vi advokatforsikring som gir kunder av Totalforsikringen 15 timer med rådgiving fra advokat inkludert i forsikringspremien. Fra årsskiftet kommer enda en nyhet til kunder med Totalforsikring: If Bygningssjekk.

Les hele saken

Regler om kortidsutleie

Nye regler om kortidsutleie fra 1. Januar 2020. Enklere med Airnbnb i borettslag

Les hele saken

Hundehold i borettslag - styrets fallgruver

En nylig avsagt dom i Agder lagmannsrett viser hvor viktig det er at styrene behandler hver søknad om å få ha dyr i borettslaget på en god og konstruktiv måte. I denne saken måtte et borettslag i Sandefjord betale ca. kr 750 000,- i erstatning og sakskostnader til andelseieren som først fikk avslag på sin søknad om å få ha hund i borettslaget.

Les hele saken

Oppfinneren

I kjelleren til Kolstadhaugen borettslag, finner du et skaperverksted. Trond hadde et ønske om å gi et tilbud til folk i nærområdet.

Les hele saken

Nye regler om parkering i eierseksjonssameier

Ny eierseksjonslov trer i kraft 1. januar 2018. En av flere endringer er nye regler om tilrettelagt parkering for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne (HC-plasser)

Les hele saken

Dom om felleskostnader i eierseksjonssameier

Eidsivating lagmannsrett avsa den 26. september 2022 en dom om fordeling av felleskostnader i et eierseksjonssameie

Les hele saken

Vedlikehold i boligselskap

Vedlikehold handler om å ta vare på eiendommens verdi – hva er styrets ansvar?

Les hele saken

Generalforsamling og årsmøte

En god innkalling kan "redde dagen"

Les hele saken

Røykeforbud

Vi får stadig henvendelser fra styreledere som ønsker å forby røyking på balkonger og øvrige fellesareal i sine boligselskap fordi beboere klager over lukt og ubehag.

Les hele saken

Styrets beslutningskompetanse

Vedlikehold i borettslag og eierseksjonssameier: Styrets beslutningskompetanse

Les hele saken

Kameraovervåking i boligselskapet

Stadig flere borettslag og sameier etablerer kameraovervåking av fellesarealer. Teknologien har de senere år blitt rimeligere og lettere tilgjengelig.

Les hele saken

Fratreden av styremedlemmer

TOBB får ofte spørsmål om hva som skjer dersom styremedlemmer eller styreleder fratrer sin rolle i borettslag eller sameier.

Les hele saken

Fullmakt generalforsamling og årsmøte

Boligeiere i borettslag, eierseksjonssameier og boligaksjeselskaper kan la seg representere ved en fullmektig (stedfortreder) under generalforsamling/årsmøte.

Les hele saken

Innsynsrett i arbeid

Som medlem av styret har dere i oppgave å ta vare på fellesskapets interesser og midler, og på den bakgrunn hender det at beboerne ønsker innsyn i styrets arbeid

Les hele saken

Borttauing av ulovlig parkerte biler

Boligselskaper med egen parkeringsplass kan oppleve at uvedkommende biler parkerer der i strid med boligselskapets reglement.

Les hele saken

Digitale møter i boligselskap - hva gjelder nå?

I 2021 fikk boligselskapene mer fleksible regler om hvordan generalforsamlinger og årsmøter kan gjennomføres.

Les hele saken

Hvem bestemmer i boligselskapet?

Styrets ABC før generalforsamling og årsmøte

Les hele saken

Bruk av fullmakt i årsmøte og generalforsamling

Det er sesong for årsmøte og generalforsamling i sameier og borettslag. I den forbindelse dukker det ofte opp spørsmål om bruk av fullmakt. Vi gir derfor en oppfriskning av reglene.

Les hele saken

6 fordeler med TOBB Nøkkelen

TOBB-nøkkelen er en digital nøkkeltjeneste som gjør det enklere for styret å ha oversikt over nøkler til alle dører.

Les hele saken

Tid for dugnad - hva kan styret kreve av eierne?

Snart er det igjen tid for vårdugnad i boligselskapene. Dette er en fin mulighet til å få utført lette, men nødvendige, vedlikeholdsoppgaver på fellesarealene og til å bli bedre kjent med naboene

Les hele saken

Grillsesongen er i gang - oppfrisking av lov og rett

Hver årstid bringer med seg et knippe klassikere når det gjelder spørsmål om lov og rett for boligselskap og dets beboere. Vår og sommer er grillsesong, og vi tar derfor en kort oppfrisking på hva og hvordan boligselskapet kan regulere grilling i boligselskapet av hensyn til både trivsel og brannsikkerhet.

Les hele saken

HMS-arbeidet i Gartnerhaugen borettslag går lekende lett

Mange borettslag og sameier synes det er vanskelig å ha gode rutiner på HMS-arbeidet. – Med Bevar HMS har vi gjort dette arbeidet enklere og mer oversiktlig, sier Åsa Rones Gullvåg, leder i Gartnerhaugen borettslag.

Les hele saken

Individuell nedbetaling av fellesgjeld i borettslag

Praktisk informasjon om IN-ordning i borettslag - For styret i borettslaget

Les hele saken

Nytt energiselskap gjør det enklere å produsere egen strøm

TOBB Energi skal hjelpe boligselskaper i Midt-Norge å produsere sin egen strøm.

Les hele saken