Shutter Kalkulator Verdi Bolig

Honorar og utbetaling til styremedlemmer

Hvem fastsetter honoraret?

Godtgjørelse av styrearbeid skal fastsettes av den ordinære generalforsamlingen/årsmøtet.  Fastsettelsen skjer ved avstemning med alminnelig flertall, og styrets medlemmer kan selv være med på å stemme over vedtaket.

Hvordan fastsettes honoraret?

Honoraret fastsettes til konkrete beløp for bestemt angitte perioder eller arbeid og kan bestå av årshonorar, timesbetaling, godtgjørelse for bruk av telefon og egen bil og lignende. Det er vanlig at honoraret fastsettes etterskuddsvis, for foregående periode.

Styrevervet er personlig og honoreres direkte til den personen som innehar vervet.

Vedtaket

Må inneholde et konkret beløp. Det er ikke nok å vise til at det utbetales «i henhold til budsjett», «samme som i fjor» eller lignende.

TOBB sørger for utbetaling

Når generalforsamlingen/årsmøtet har fastsatt beløpet skal styret fordele honoraret blant styrets medlemmer. Den interne fordelingen er basert på skjønn, men settes som oftest i henhold til arbeidsfordelingen i styret eller etter fastsatte retningslinjer. Fordelingen kan vurderes og endres fra år til år.

TOBB har ikke anledning til å utbetale forskudd på styrehonorar.

Når styrevedtaket formidles til TOBB vil honoraret utbetales ved neste lønnskjøring (foretas en gang i måneden). Vi sørger også for at godtgjørelsene innberettes til skattemyndighetene på riktig måte.  Styrehonorar under kr. 1000,- er ikke skattepliktig.