Foto: TOBB
Foto: TOBB

Hva er energikartleggging?

Hvordan kan ditt boligselskap redusere energiforbruket og kostnader med smarte klimatiltak?

TOBB tilbyr energikartlegging, en rapport som gir en oversikt over hvilke energitiltak som vil lønne seg, og i hvilken grad man kan benytte fornybare kilder. En slik rapport kan utløse støtte fra ENOVA. 

- Vi har plikt til å informere våre kunder om at tilskudd til vedlikeholdsplanlegging slik den var tidligere er fjernet. Boligselskap kan imidlertid få støtte til energikartlegging, noe som også inkluderer en vurdering av bygningskroppen, sier Runar Skippervik, direktør Byggteknikk og Prosjektutvikling.

Flere boligselskap velger energikartlegging 

Østmarka, Moholt og Kikut borettslag vil i disse dager motta en rapport fra TOBB etter en omfattende energikartlegging i hvert av boligselskapene. 

- Vi var i dialog med Østmarka angående vedlikeholdsplan, og måtte opplyse om at støtten til vedlikeholdsplanlegging er falt bort. Østmarka har valgt en kombinasjon av vedlikeholds- og energikartlegging i samråd med oss i TOBB, sier Skippervik.

Moholt borettslag, som er omtalt i denne utgaven, har også foretatt en energikartlegging. Rapporten viser at det kan lønne seg for borettslaget å foreta energitiltak på fasader, vinduer og ytterdører. Ved å bytte til nye vinduer, tilleggsisolere vegger og tak, og ettermontere balansert ventilasjon med varmegjenvinning, er energibesparelsen beregnet til 44 prosent i borettslaget. Solcellepanel på taket ble vurdert, men vil ikke være lønnsomt med dagens energipriser.

Tre stadier i kartleggingsprosess

Det starter gjerne med at boligselskap tar kontakt med TOBB for å undersøke muligheten for energireduserende tiltak, som isolering av fasader og ytterdører. Mange borettslag ble bygd 50-80 tallet, og behovet for vedlikehold og oppgradering er stort. Besparelser kan være store ved å foreta klimatiltak.

Videre vil det vurderes om det lønner seg med lokal energiproduksjon, som eksempelvis solenergi. 

- Det er ikke helt uproblematisk med solceller, da det kan være mye som må gjøres med takstruktur og dermed medfører store kostnader i tillegg til investeringskostnaden på solceller. Med dagens strømpriser ser vi ofte at det ikke lønner seg, men det kan endres i takt med prisen på energi og kostnad på solceller, informerer Skippervik.

Sist men ikke minst, er det økonomien som avgjør om boligselskapet kan investere i klimatiltak som bidrar til å redusere energiforbruket.

Tiltak som anbefales av TOBB er tilpasset hvert enkelt boligselskap.

- Hvilken energikilde bruker boligselskapet for oppvarming i dag? Vedovn eller elektriske ovner? For noen boligselskap kan varmepumpe være løsningen, mens for andre kan innglassing av balkong være et tiltak som lønner seg. Reduksjon av energibehov er helt avhengig av bygningsstrukturen i boligselskapet, sier Erland Olsen, seksjonleder for prosjekt i TOBB.

Endring må til 

Styrets viktigste jobb er langsiktig forvaltning og drift av boligselskapet. Kompetanse er viktig, og TOBB bistår med kartlegging av energitiltak.

- Dette er et ledd i prosessen mot et mer miljøvennlig Norge, hvor det vil komme krav til boligeiere om energioppgradering for å oppnå klimamålene. Energikartlegging vil helt konkret vise hvilke energitiltak hvert enkelt boligselskap kan gjennomføre, og bærekraftsregnskapet vil være et viktig element i kartleggingsdelen, sier Skippervik. - Tidsvindu er et viktig begrep når det gjelder vedlikehold og oppgradering. Hvis et boligselskap planlegger en omfattende rehabilitering av bygningsmassen, vil det være lønnsomt å kartlegge om det er flere tiltak som kan gjøres i samme prosjekt. Vi kommer ikke utenom. Endring må til for å oppnå klimamålene.

TOBB Energi er nettopp blitt stiftet, og vil jobbe med energieffektive tiltak i boligselskap.

Kontaktpersoner
Runar Skippervik - rs@tobb.no 
Erland Olsen - eo@tobb.no 

Relevante artikler

6 fordeler med TOBB Nøkkelen

6 fordeler med TOBB Nøkkelen

TOBB-nøkkelen er en digital nøkkeltjeneste som gjør det enklere for styret å ha oversikt over nøkler til alle dører.

Les hele saken
Hvem bestemmer i boligselskapet?

Hvem bestemmer i boligselskapet?

Styrets ABC før generalforsamling og årsmøte

Les hele saken
God hjelp når man er ny i gamet

God hjelp når man er ny i gamet

Som leder i et boligselskap må man forholde seg til en enorm kompetansejungel. For meg har samarbeidet med TOBB vært utrolig viktig

Les hele saken