BM Johner to som jobber
Kursdeltaker på TOBB-kurs

Kompetansekalender

Kurs og arrangementer - En kilde til motivasjon og kunnskap

Alle som sitter i et styre har plikter og oppgaver som må overholdes. Våre kurs er satt opp med det formål å heve kunnskapsnivået til alle som har verv og ansvar i et boligselskap. Dette er nødvendig for å skape trygghet i rollen som tillitsvalgt, noe som vil ha en positiv effekt for alle i boligselskapet. Et effektivt og kompetent styre vil kunne ta gode avgjørelser og forvalte interessene til beboerne på best mulig måte.

Vi forsøke å tilby en blanding av både fysiske og digitale kurs. I tillegg til kurs, holder vi også flere konferanser, frokostmøter, temakvelder osv. Vi kan også skreddersy kurs for deres boligselskap, hvor vi kommer hjem til dere. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker tilbud på dette.

Spørsmål om et oppsatt kurs eller ønske/forslag til kurs kan sendes info@tobb.no.

Kalender

Dato Tema Tid Sted Frist
05. desember Frokostmøte - Forberedelser til årsoppgjør 0830 - 10 TOBB - Krambugata 7, Trondheim 28. november
05. desember Forberedelse til årsoppgjør 17 - 1830 Webinar 04. desember
09. januar Frokostmøte - Presentasjon av de nyeste funksjonene i Portalen 0830 - 10 TOBB - Krambugata 7, Trondheim 04. januar
09. januar Presentasjon av de nyeste funksjonene i Portalen 17 - 18 Webinar 04. januar
18. januar Godt bomiljø for alle – kommunikasjon og konflikthåndtering 1730 - 1930 TOBB - Krambugata 7, Trondheim 15. januar
24. januar Fra avlesningskaos til effektivitet v/Techem og TOBB 1730 - 19 TOBB - Krambugata 7, Trondheim 21. januar
29. januar Hvordan lese et årsregnskap 1630 - 1730 TOBB - Krambugata 7, Trondheim 25. januar
30. januar Hvordan lese et årsregnskap 18 - 19 Webinar 22. januar
05. februar Portalen - funksjonen «Generalforsamling/Årsmøte» 17 - 18 Webinar 29. januar
14. februar Kick-off årsoppgjøret 17 - 18 TOBB - Krambugata 7, Trondheim 11. februar
15. februar Workshop om TOBB Nøkkelen  11 - 12 Webinar 14. februar
15. februar Workshop om TOBB Nøkkelen  18 - 19 Webinar 14. februar
14. mars Vedlikeholdsplanlegging og økonomi i sameier 18 - 1930 TOBB - Krambugata 7, Trondheim 11. mars
21. mars Frokostmøte styrehonorar 0830 - 10 TOBB - Krambugata 7, Trondheim 18. mars
09. april Frokostmøte - Vann- og el-sjekken 0830 - 10 TOBB - Krambugata 7, Trondheim 04. april
16. april Fra avlesningskaos til effektivitet v/Techem og TOBB 1730 - 19 Webinar 15. april
17. april workshop om TOBB Nøkkelen 11 - 12 Webinar 16. april
17. april Workshop om TOBB Nøkkelen  18 - 19 Webinar 16. april
23. april Bevar HMS 18 - 1930 Webinar 22. april
24. april Regnskap og budsjettoppfølging gjennom året 18 - 19 Webinar 23. april
23. mai Portalen - funksjonen «Styremøte» 17 - 18 Webinar 16. mai
04. juni Ny i styret? 17 - 1830 Webinar 28. mai
06. juni Frokostmøte - Teknisk rådgivning og takst 0830 - 10 TOBB - Krambugata 7, Trondheim 03. juni