Eiendomsutvikling handler om de store tankene, et brennende ønske om å utvikle nye områder og forståelsen av et stort og komplekst landskap med lover og regler i de ulike fasene. 


All kompetanse på ett sted


Våre eiendomsrådgivere har lang erfaring med organisering og etablering av store og små boligprosjekter. Vi ønsker å komme inn så tidlig som mulig i prosessen slik at vi sikrer en riktig og trygg prosess med de beste løsningene for organisering, etablering og forvaltning. 

Video Description

Aktuelle saker

Hvem bestemmer i boligselskapet?

Hvem bestemmer i boligselskapet?

Styrets ABC før generalforsamling og årsmøte

Les hele saken
Fullmakt generalforsamling og årsmøte

Fullmakt generalforsamling og årsmøte

Boligeiere i borettslag, eierseksjonssameier og boligaksjeselskaper kan la seg representere ved en fullmektig (stedfortreder) under generalforsamling/årsmøte.

Les hele saken
Nye regler om parkering i eierseksjonssameier

Nye regler om parkering i eierseksjonssameier

Ny eierseksjonslov trer i kraft 1. januar 2018. En av flere endringer er nye regler om tilrettelagt parkering for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne (HC-plasser)

Les hele saken