Å bo i et boligselskap

Her finner du all informasjon du trenger om å bo og kjøpe i et borettslag eller sameie.

/media/ycfjjbis/hires_hund.jpg?width=1300&format=WebP&v=1da01079a609270

Boligselskap?

Et boligselskap er en fellesbetegnelse på boformer der man eier noe sammen med andre. Det kan både være borettslag, sameie og aksjeselskap. 

Fordeler

Å bo i et boligselskap gir deg mange fordeler. Det er mange som deler på felles kostnader et bygg og hjem har. Det er en enkel boform som gir deg mer fritid til å gjøre det du ønsker å bruke tiden din på. Det er også en sosial boform hvor man kan være sosial i fellesarealer, men samtidig trekke seg tilbake til sin egen private bolig. 

Plikter

På samme måte som man deler på kostnader er det også en plikt å bidra til felleskapet. Dette gjør man gjennom felleskostnader, dugnader.