Eiendomsskatt Tobbno High Quality

Ny beregning av eiendomsskatt for boliger i Trondheim kommune

Trondheim kommune har oppdatert grunnlaget for eiendomsskatt for hele kommunen fra 2023.

Ny takst skal tilsvare forventet markedsverdi ved fritt salg, i motsetning til tidligere da taksten i utgangspunktet var basert på Skatteetatens beregning av boligverdien (likningsverdien).

Metoden for ny boligtaksering baserer seg på tilgjengelig informasjon om din bolig, og salgsverdi for tilsvarende boliger i samme område de siste 5 årene. Informasjon om bygninger, tomt, boliger mm. er en del av grunnlaget for takseringen.

Eiendomsskattens størrelse er kort forklart: 
Eiendomsskatt = (eiendomsskatteverdi – bunnfradrag) * skattesats

For bolig er eiendomsskattesatsen nå på 70 % av den kommunale taksten, mens ulike andre typer skatteeiendom kan ha forskjellig skattesats og bunnfradrag. 
Endelig vedtak om eiendomsskatt for 2023 skal være tilgjengelig i eget vedtaksbrev. Du kan se eiendomsskatten og grunnlaget for denne på «Min side» på Trondheim kommune sine nettsider. 

Dersom eier/styret mener eiendomsskattetaksten som er fastsatt av kommunen er feil, kan dette klages på. Det er kun tinglyst hjemmelshaver på eiendommen, eller gyldig representant (via fullmakt) som kan klage.

For borettslags-, andel- og aksjeleiligheter er det kun styreleder som har tilgang til tjenesten «Min side» og vedtaksbrevet, og som har anledning til å klage på taksten. Eiendomsskatten betales samlet og vil være en del av grunnlaget for felleskostnadene. 

For selveierleiligheter (eierseksjon) er det eier som får vedtak fra kommunen og som kan klage på den fastsatte taksten. Eier får faktura for eiendomsskatten.

Klage over taksten kan sendes inn via «Min side» på kommunens nettsider eller per post til kommunen. Klagen må inneholde opplysninger om hvilken eiendom klagen gjelder, og hvorfor du mener at beregningen av eiendomsskatten er feil. Frist for å klage er seks uker etter kunngjøringa av eiendomsskattelistene på kommunens nettsider, eller fra ny melding om skattetakst fra kommunen er mottatt.

For mer informasjon og pålogging til «Min-side» se Trondheim kommunes nettsider 

Dersom dere har spørsmål eller behov for bistand kan dere kontakte oss på advokatkontoret. Send oss en henvendelse på advokat@tobb.no

Relevante artikler

6 fordeler med TOBB Nøkkelen

6 fordeler med TOBB Nøkkelen

TOBB-nøkkelen er en digital nøkkeltjeneste som gjør det enklere for styret å ha oversikt over nøkler til alle dører.

Les hele saken
Hvem bestemmer i boligselskapet?

Hvem bestemmer i boligselskapet?

Styrets ABC før generalforsamling og årsmøte

Les hele saken
God hjelp når man er ny i gamet

God hjelp når man er ny i gamet

Som leder i et boligselskap må man forholde seg til en enorm kompetansejungel. For meg har samarbeidet med TOBB vært utrolig viktig

Les hele saken