Dugnadstid
Dugnadstid

Tid for dugnad - hva kan styret kreve av eierne?

Snart er det igjen tid for vårdugnad i boligselskapene. Dette er en fin mulighet til å få utført lette, men nødvendige, vedlikeholdsoppgaver på fellesarealene og til å bli bedre kjent med naboene

Dugnadsviljen varierer med det enkelte boligselskap og den enkelte eier. Hvordan kan styret  beboerne til å møte på dugnaden og hvilke regler gjelder for arbeidsvederlag og skatt av dugnadsinnsatsen for de som møter? 

God planlegging av dugnaden er første bud:

  • Velg arbeidsoppgaver som det er forsvarlig at eierne utfører
  • Unngå arbeid som krever spesiell fagkompetanse eller autorisasjon
  • Sørg for at HMS og sikkerhet er ivaretatt
  • Markedsfør dugnaden i alle tilgjengelige informasjonskanaler i god tid i forveien.
  • Servering av mat og drikke skaper trivsel

Kan styret ilegge dugnadsbøter?

Styret kan ikke tvinge noen til å delta på dugnad, og heller ikke bøtelegge de som uteblir. Boligselskapet kan likevel belønne de eierne som gjør en dugnadsinnsats. Dette vil kreve noe administrasjon fra styrets side, men ønsker boligselskapet likevel å gjøre dette, kan følgende fremgangsmåte benyttes

  1. Informer eierne om hvilke oppgaver som skal gjøres på dugnad og når den avholdes
  2. Styret innhenter pris på hva det vil koste boligselskapet å leie inn profesjonell hjelp til tilsvarende arbeid. Verdien av arbeidet fordeles på boligene etter fordelingsnøkkelen («dugnadsbeløpet»)
  3. Eiere som ikke har mulighet til å stille på selve dugnadsdagen gis en rimelig frist til å utføre oppgavene
  4. Alle som deltar på dugnaden gis en kompensasjon tilsvarende dugnadsbeløpet. Dette beløpet motregnes i felleskostnadene


Hva med skatt av dugnadsvederlaget? Skattemyndighetenes utgangspunkt er at reduksjon i felleskostnadene er en skattepliktig fordel for eier. Men er reduksjonen som følge av dugnadsinnsatsen mindre eller lik verdien av den enkelte eiers forholdsmessige andel av det arbeidet som utføres på dugnad, foreligger det ingen fordel som skal skattlegges. Det er med andre ord viktig at styret gjør en grundig jobb nå dugnadsbeløpet fastsettes.

Husk at skader som måtte oppstå på dugnad er boligselskapets ansvar. Styret må derfor vurdere hvilke arbeidsoppgaver det er forsvarlig å la eierne utføre på dugnad og sørge for at arbeidet utføres på en trygg og forsvarlig måte. Sjekk på forhånd at boligselskapet har en god nok dugnadsforsikring.

God dugnad!

Relevante artikler

6 fordeler med TOBB Nøkkelen

6 fordeler med TOBB Nøkkelen

TOBB-nøkkelen er en digital nøkkeltjeneste som gjør det enklere for styret å ha oversikt over nøkler til alle dører.

Les hele saken
Hvem bestemmer i boligselskapet?

Hvem bestemmer i boligselskapet?

Styrets ABC før generalforsamling og årsmøte

Les hele saken
God hjelp når man er ny i gamet

God hjelp når man er ny i gamet

Som leder i et boligselskap må man forholde seg til en enorm kompetansejungel. For meg har samarbeidet med TOBB vært utrolig viktig

Les hele saken