Eie egen bolig

Med TOBB Deleie gir vi i samarbeid med Coo flere mulighet til å bli eier av egen bolig. Har du inntekt og betjeningsevne, men mangler deler av egenkapitalen som skal til for å kjøpe bolig? Da er du i målgruppen for denne boligkjøpsmodellen.

Fordelen med TOBB Deleie er at man kan kjøpe en andel av en bolig, som igjen gjør at du reduserer kravet til egenkapital. TOBB Deleie er forbeholdt TOBB-medlemmer. Er du ikke medlem allerede, kan du melde deg inn her.

 

Slik fungerer det

Med TOBB Deleie kjøper du en del av boligen. Din andel kan være mellom 30-90%, mens resten eies av Coo, som du betaler en leie til. Coo investerer inntil 70% av den egenkapitalen du mangler for å oppfylle egenkapitalkravet. På den måten kjøper man boligen sammen, med forholdsmessige andeler som tilsvarer den egenkapitalen man skyter inn.

Det vil si at hvis du for eksempel stiller med halve egenkapitalen, så eier du og Coo hver deres halvdel av boligen. På denne måten har man de samme incentivene til å investere i en bolig, som har forutsetninger for å stige i verdi over tid, og bygge egenkapital gjennom avdrag på boliglånet. 

For at du som boligkjøper raskest mulig skal komme i posisjon til å eie mest mulig i boligen, stiller vi krav til avdrag på boliglånet som gjør at du vil bygge egenkapital fra første avdrag. I tillegg til egenkapitalen du bygger gjennom å betale avdrag på lånet ditt, vil du også få din andel av verdistigningen på boligen over tid.

Historisk har boligprisene utviklet seg positivt, og selv om det aldri er noen garanti for at boligprisene ikke kan falle også i perioder, har det normalt vært trygt å eie bolig i Norge over tid. Du vil også ha mulighet til å innløse andeler underveis om du skulle få mulighet til det. I normaltilfellet kan du forvente å klare det i løpet av 3-5 år, uten at det er et krav. 

Hvilke boliger?

Når finansieringen er på plass kan du starte jakten på boligen din, gå på visninger og bli med i budrunder på boliger som passer for deg. Coo støtter deg i vurderingen av konkrete boliger og er også aktive sammen med deg i budrunden om du skulle ønske det.

Både nytt og brukt

boligkjøpsmodellen gir deg muligheten til å kjøpe et bredt utvalgt av boliger. Både nye boligprosjekter og brukte boliger, og det kan være både borettslag og selveier. 

Her er en god start på et søk på Finn.no for boliger som kan være aktuell for Coo konseptet. I tillegg er det mulig å benytte TOBB Deleie på alle nyboligprosjekt TOBB bygger.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på TOBB Deleie og TOBB Leie før Eie ?

I likhet med TOBB Deleie, er også TOBB Leie-før-Eie en god løsning for deg som mangler egenkapital til boligkjøp. Ved Leie før Eie leier du boligen mens du sparer opp egenkapital. Her tilfaller all eventuell verdistigning på boligen deg, og bli vurdert som egenkapital den dagen du skal kjøpe denne boligen. Med TOBB Deleie kjøper du en andel av boligen. Her blir størrelsen på egenkapitalkravet mindre, og du kan kjøpe opp andeler underveis.

Kan jeg kjøpe mindre enn 50% av boligen?

Ja det kan du. Dersom forholdende ligger til rette for det så kan du starte med en eierbrøk på alt i fra 30% til 90%. Konsekvensen av å starte medeierskapet med en mindre andel enn 50% er at det vil ta lenger tid før du eier boligen 100%. Dersom du ønsker å starte med en mindre andel av egenkapitalen, for eksempel 30%, påvirker det ikke de månedlige utgiftene dine (terminbeløpet), men som følge av at du eier en mindre andel av boligen vil følgelig en mindre andel av avdrag og verdistigning falle ned på din andel i boligen, frem til du eventuelt øker din eierandel.

I praksis betyr dette at det vil ta noe lengre tid å innløse hele egenkapitalen med en slik eierbrøk, enn ved en 50% eierbrøk, fordi du starter med en mindre andel. Vi anbefaler alltid at du har størst mulig eierandel, fordi det alt annet like vil sette deg raskere i stand til å oppnå fullt eierskap i boligen 

Betaling av felleskostnader

Felleskostnadene dekkes av deg som boligkjøper. Dette i forhold til eget ønske og forbruk knyttet til TV, internett osv. 

Tilvalg oppussing og vedlikehold

Du kan kjøpe tilvalg eller be om endringer på vanlig måte. Det betyr at du har muligheten til å tilpasse slik du ønsker. Om du velger tilvalg, er det viktig å merke seg at du selv må betale for disse endringene. Det er ingen påvirkning på eierandelen som følge av tilvalg du gjør.

Du betaler selv for all oppussing og kostnader forbundet med dette gir deg ingen økt eierandel i boligen eller prisreduksjon ved oppkjøp av eierandelen.

Fordi du disponerer hele boligen, er du også ansvarlig for forpliktelser knyttet til bruk og vedlikehold av boligen. 

Kan alle kjøpe bolig med TOBB Deleie?

TOBB Deleie er forbeholdt TOBB-medlemmer. Er du ikke medlem kan du melde deg inn her. Boligen du kjøper med TOBB Deleie må være din primærbolig. Du må ha noe egenkapital oppstart selv, og god nok betjeningsevne.