Regler

Regler for grilling kan knyttes til offentligrettslig lovverk om brannsikkerhet, samt borettslags- og eierseksjonslovens bestemmelser om at bruken av bolig og fellesarealer ikke må være til unødig og urimelig sjenanse og ulempe for øvrige beboere. Ingen av lovverkene sier noe eksplisitt om grilling, men formålet med bestemmelsene innebærer at boligselskapet v/ styret har en relativt bred adgang til å begrense retten til grilling både på egen balkong og ute på åpne fellesarealer.

Mangelen på klare formelle regler rundt dette, gjør at ethvert boligselskap kan være tjent med å regulere skikk og bruk rundt grilling i husordensreglene. Dette kan omfatte forbud eller nærmere anvisning på hvilke typer griller som er tillatt samt hvor de tillates brukt.

Enten det er tale om grilling på egen balkong eller åpne fellesarealer, handler eventuelle reguleringer om både sikkerhet og potensielt plagsom røyk og os fra grillen. Det er opp til det enkelte boligselskap å avgjøre hva som er rimelige og nødvendige regler med hensyn til dette.

Egen balkong

Når det gjelder grilling på egen balkong er det ikke uvanlig med forbud dersom bygningens konstruksjon gjør at grillosen invaderer naboenes balkonger og eventuelle andre rom på en uheldig måte. Alternativt kan det vurderes om det er tilstrekkelig å angi bestemte tidsrom i løpet av dagen hvor grilling ikke skal forekomme, eller om utelukkende bruk av elektrisk grill kan avhjelpe problemstillingen.

Dersom grilling på balkong og/eller øvrige fellesarealer anses som direkte brannfarlig, vil det som regel gis forbud med utgangspunkt i rådene fra Norsk brannvernforening (www.brannvernforeningen.no). Dersom det nedsettes forbud på grunn av risiko ved f.eks. gassgrill, kan det kanskje også her være et alternativ å tillate kun elektrisk grill.

Som i de fleste sammenhenger vil en god og problemfri grillsesong handle mye om å vise hensyn til sine naboer. Vi ønsker god grilling og god sommer!