– Kongstanken er at det skal være enkelt for boligselskapene å bli selvforsynt med strøm de har produsert selv, sier Torbjørn Sotberg, administrerende direktør i TOBB.

Bak TOBB Energi står NTE og TOBB. Dette unike samarbeidet etableres for å gi beboere i boligselskap en trygg og forutsigbar hverdag.

TOBB Energi skal utvikle, eie og drifte energi-infrastrukturen som utvikles i hvert enkelt prosjekt, slik at boligselskapene kan ta i bruk bærekraftige og lønnsomme energiløsninger med en forutsigbar prismodell.

 TOBB er Midt-Norges ledende boligbyggelag, og det er en selvfølge for oss å bistå de 1000 boligselskapene vi forvalter med å ta i bruk bærekraftige energiløsninger. NTE har en imponerende kompetanse på området, og sammen skal vi gjøre jobben enklere for styrene og beboerne i boligselskapene, sier Sotberg.