BM Johner rehabilitering leilighet

Vedlikeholdsfond - hvilke regler gjelder?

Et vedlikeholdsfond, med månedlig innkreving, anbefales av hensyn til at alle beboerne blir bevisst på at vedlikeholdsbehov vil oppstå, og at det er godt å være økonomisk forberedt når vedlikeholdet skal gjennomføres og betales.

Mange borettslag og sameier har satt av midler til fremtidig vedlikehold, mens en god del må ta opp lån eller hente inn ekstra innbetalinger for å gjennomføre store og små vedlikeholdsprosjekter. Et vedlikeholdsfond, med månedlig innkreving, anbefales av hensyn til at alle beboerne blir bevisst på at vedlikeholdsbehov vil oppstå, og at det er godt å være økonomisk forberedt når vedlikeholdet skal gjennomføres og betales. Særlig gjelder dette i eierseksjonssameier der det er begrensede muligheter for styret til å ta opp lån på vegne av fellesskapet. 

Nedenfor følger en kortfattet oversikt over regelverket. Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte lag kan ha egne regler om vedlikeholdsfond i vedtektene.  

Hvem kan beslutte om det skal opprettes et vedlikeholdsfond?  

Regelverket er i stor grad likt for borettslag og sameier. Den største forskjellen er at styret i et borettslag kan beslutte om det skal opprettes et vedlikeholdsfond, mens i et sameie er det krav om at dette besluttes av årsmøtet. Det er heller ingenting i veien for at generalforsamlingen beslutter at det skal opprettes et fond i borettslag. Det bør vurderes om opprettelsen av vedlikeholdsfondet og eventuelle retningslinjer skal vedtektsfestes. Vedtektsendring krever kvalifisert flertall.  Når det først er besluttet at fondet skal opprettes, er det styret som beslutter hvor mye som skal avsettes hvert år, med mindre generalforsamlingen/årsmøtet har bestemt dette.  

Er det en begrensing på størrelsen på avsetningene og hva fondet skal brukes til? 

Begrensningen ligger i at borettslaget/sameiet ikke skal være en sparekasse, og det skal være et visst samsvar med hvilke utgifter som forventes og hvor stort fondet skal være. Fondet kan avsettes til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak. Det kan neppe aksepteres at det kan avsettes midler til ethvert tiltak, for eksempel svømmebasseng og andre rene bomiljøtiltak. Det er imidlertid ikke avgjørende om tiltaket krever vanlig flertall eller kvalifisert flertall. 

Hvem kan vedta at det skal brukes av fondet? 

Styret, innenfor området «vanlig forvaltning og vedlikehold», med mindre annet er bestemt av generalforsamlingen/årsmøtet.  Styret kan med fordel legge frem forslag om uttak på generalforsamlingen/årsmøtet, særlig av en viss størrelse. Er det bygget opp fond til bestemte formål, må fondet brukes til formålet, men generalforsamlingen/årsmøtet kan beslutte at det skal brukes til andre formål enn det som opprinnelig ble besluttet. 

Hvor skal fondet plasseres? 

Fondet skal avsettes på separat bankkonto, og bør vurderes plassert i en høyrentekonto.  Penger skal plasseres som innskudd i norsk bank, eller annen finansinstitusjon som har rett til å tilby slike tjenester i Norge. Dersom pengene skal forvaltes på annen måte må midlene sikres med en bankgaranti. 

Relevante artikler

God hjelp når man er ny i gamet

God hjelp når man er ny i gamet

Som leder i et boligselskap må man forholde seg til en enorm kompetansejungel. For meg har samarbeidet med TOBB vært utrolig viktig

Les hele saken
Hvem bestemmer i boligselskapet?

Hvem bestemmer i boligselskapet?

Styrets ABC før generalforsamling og årsmøte

Les hele saken
6 fordeler med TOBB Nøkkelen

6 fordeler med TOBB Nøkkelen

TOBB-nøkkelen er en digital nøkkeltjeneste som gjør det enklere for styret å ha oversikt over nøkler til alle dører.

Les hele saken