Mest relevante sider:
For deg

For deg

Bli medlem eller få svar på alt du trenger å vite om medlemskapet ditt, om medlemsfordelene og om å bo i en TOBB-bolig.

For styret

For styret

Vi leverer alle tjenestene du trenger for å forvalte et boligselskap på en trygg og oversiktlig måte. Se alle våre tjenester.

TOBB Boliggaranti
 EKSKLUSIVT TILBUD PÅ FASTRENTE TIL TOBB-MEDLEMMER 

Vi har forhandlet frem et eksklusivt fastrentetilbud for våre medlemmer.

Les mer om tilbudet 


TRYGG HAVN I USIKRE TIDER

Virus og utrygghet for arbeidsplasser gir utfordringer. Lave rentesatser på lån gir økonomisk spillerom. Til sammen kan det bli forvirrende.

Les hele artikkelen


GI BARNA ET FORTRINN PÅ BOLIGMARKEDET

Et medlemskap i TOBB gir fordeler som unge kan dra nytte av senere i livet, enten det er i Trøndelag eller et annet sted i landet.

Gi TOBB-medlemskap i gave FORKJØPSRETT PÅ BOLIGER I STORE DELER AV LANDET

Husk at TOBB-medlemmer har fortrinnsrett på utleieboliger i både Oslo, Stavanger, Bergen, Tromsø, Harstad og Bodø.

Les mer om storbysamarbeidet


VET DU HVOR TOBB-MEDLEMMER HAR FORKJØPSRETT?

Her finner du oversikt over alle boligselskapene du har tilgang på forkjøpsrett i.

Til oversikten


KURSKALENDER

Vi tilbyr kurs for deg som sitter i styret i et boligselskap. Våre kurs er satt opp med det formål å heve kunnskapsnivået til alle som har verv og ansvar i boligselskap.

Se kursoversikt