Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Regler for utbetaling av styrehonorar

Det er generalforsamlingen som fastsetter godtgjørelse for ordinært styrearbeid, jf. lov om borettslag § 8-4 og lov om eierseksjoner § 55. Fastsettelsen skjer ved avstemning med alminnelig flertall. Styrets medlemmer kan selv være med på å stemme over vedtak om godtgjørelse. 

TOBB sørger for at alle godtgjørelser utbetales iht vedtaket og innberettes til skatte- og avgiftsmyndighetene på riktig måte.   

Godtgjørelse til styremedlemmer for annet arbeid enn vanlig styrearbeid (prosjektoppdrag, annet ekstraordinært merarbeid) skal også som utgangspunkt fastsettes av generalforsamlingen. Vedtak kan fattes i forkant av arbeidet eller når det er ferdig utført, eller årlig så lenge det ekstraordinære arbeidet varer.   

Slik fastsettes godtgjørelse

Gjelder det arbeid som går utover det som anses som vanlig styrearbeid kan godtgjørelse også fastsettes i en avtale mellom de styremedlemmene det gjelder og boligselskapet. Utfører et styremedlem vaktmestertjenester skal rammene for dette arbeidet avtalefestes og utbetales som lønn. Styret må sørge for å ha orden på habilitetsreglene når slike avtaler besluttes og orientere godt internt i boligselskapet. 

Godtgjørelse fastsettes til konkrete beløp beregnet for bestemt angitte perioder/arbeid og kan bestå av årlige honorar, timebetaling for ekstraordinært arbeid, godtgjørelse for bruk av egen bil, fri telefon og for tapt arbeidsinntekt i helt spesielle tilfeller.  

Klare retningslinjer

Styret bør sørge for at generalforsamlingen setter klare retningslinjer for godtgjørelse i boligselskapet. Styret kan da innenfor disse retningslinjene treffe beslutning om utgiftsgodtgjørelser.  

Det er ikke anledning til å be om forskudd på styrehonorar/godtgjørelse basert på styrevedtak ettersom dette er et vedtak som ligger utenfor styrets kompetanse.  

Styrehonorar 2 High Quality
Foto: Shutterstock

Relevante artikler

Hvem bestemmer i boligselskapet?

Hvem bestemmer i boligselskapet?

Styrets ABC før generalforsamling og årsmøte

Les hele saken
Individuell nedbetaling av fellesgjeld i borettslag

Individuell nedbetaling av fellesgjeld i borettslag

Praktisk informasjon om IN-ordning i borettslag - For styret i borettslaget

Les hele saken
Nå endres telenettet i Norge og det påvirker alarmen i heisen din!

Nå endres telenettet i Norge og det påvirker alarmen i heisen din!

Kobberkabel-nettet er allerede lagt ned, og i løpet av 2025 legges også GSM 2G-nettet ned. Det betyr at alle heisalarmer som er knytet til 2G-nettet vil dermed ha behov for å byttes ut eller oppgraderes.

Les hele saken