- Det er viktig at styret er klar over hvilken forsikringsavtale boligselskapet har. Totalforsikring er en komplett forsikringsløsning som tilbys til boligselskap pakketilbud til boligselskap som er forvaltet av TOBB. Konseptet inneholder blant annet bistand i skadesaker og råd og veiledning om skadeforebyggende tiltak i hjem og fellesområder, sier Rune Morten Liabø Rønning i TOBB. 

Styrets ansvar 

Det å tegne riktig forsikring er et styreansvar. Det kan bli veldig kostbart om forsikringene ikke er på plass. Å forsikre bygningene er en selvfølge, men mist like viktig er det å forsikre styret og ansatte i boligselskapet.  

Boligselskapet kan også få erstatningskrav mot seg om noen skader seg på boligselskapets område. Det kan for eksempel være bruddskader fordi noen har falt på en for dårlig strødd vei.

De ulike typer forsikring

Bygningsforsikring - dekker skade på bygningsmassen, ved for eksempel brann, rørbrudd, tyveri og hærverk. 

Styreansvarforsikring - omfatter rettslig erstatningsansvar for for formueskade forårsaket av styremedlem. Et eksempel på dette er at styret har bestilt vinduer, men oppgitt feil mål så de må bestille nye. 

Advokatforsikring - kunder kan få inntil 15 timer med rådgivning hvert år. De 15 timene med rådgivning hvert år gjelder områder som arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendom og husleie. 

Skadedyrsforsikring - innebærer bekjempelse av skadedyr.