TOBB
TOBB

Individuell nedbetaling av fellesgjeld i borettslag

Praktisk informasjon om IN-ordning i borettslag - For styret i borettslaget

Praktisk informasjon

IN-ordning gir andelseierne mulighet for å innfri sin andel av fellesgjelden. Ved inngåelse av avtale om IN vil felleskostnadene bli splittet i driftskostnader og kapitalkostnader. TOBB vil i henhold til avtaler justere kapitalkostnadene tilknyttet IN, slik at disse harmonerer med det faktiske lånet som blir betalt til banken. TOBB vil inntil fire ganger i året  kunne justere felleskostnadene, og de avregnes 1 gang i året, eller ved flytting.

Det er verdt å bemerke seg at det kan være begrensning i muligheten for å endre nedbetalingstid på lån som er tegnet til IN-ordning, avhengig av avtalene som er inngått mellom borettslaget og henholdsvis långiver og andelseier. Opplåning må gjøres ved nytt låneopptak. Et nytt lån vil ikke automatisk være tilknyttet avtalen, og det må ordnes med nye avtaler om dette skal omfattes.

Det er kun to lån som samtidig kan være tilknyttet IN-ordningen. Borettslaget må være tilknyttet sikringsordningen for felleskostnader for at IN-ordningen skal kunne etableres.

Hvordan etablere IN

Før saken går til generalforsamling bør styret sjekke borettslagets låneportefølje. Enkelte långivere gir for eksempel ikke tilgang til innbetaling når lånet har fastrente. Noen  långivere tar etableringsgebyr ved IN både for borettslaget og ved innbetaling fra andelseier. TOBB kan være behjelpelig med opprydding i låneportefølje slik at den blir tilpasset en IN avtale.

IN etableres ved vedtak på generalforsamling eller ved at å gi styret fullmakt til å inngå avtale. Saken krever vanlig flertall. TOBB har forslag til vedtak og saksgrunnlag for etablering av IN på generalforsamling om dere skulle ønske det. Når låneporteføljen er ryddig, kan avtaler med bank og TOBB utarbeides og signeres. Andelseierne i borettslaget må informeres om at avtaler er signert og at muligheten for innbetaling av fellesgjeld er tilstede.