Ofte stilte spørsmål

Her er svar på spørsmål vi ofte får fra beboere og medlemmer som er i boligkjøpsmodus.

/media/5vdhvtsp/ima214783.jpg?width=1300&format=WebP&v=1d9f055ce7809c0

Beboer

Jeg har solgt boligen min, men har fått tilsendt faktura for felleskostnader for neste måned. Hva gjør jeg?

Hvis det er overtakelse midt i måneden må du betale ut hele den måneden, og du og kjøper må gjøre opp dere imellom for perioden kjøper skal betale for. 
Resten av fakturaene kan du slette. IKKE gi de til kjøper. Kjøper vil få tilsendt nye giroer fra 1. i den første hele måneden etter overtagelsen.
Fakturaene har kid som er knyttet til navn. Brukes fakturaer med andres navn og kid, vil betalingen oppfattes som utført av den personen uavhengig av hvilken konto det betales fra.

Jeg skal slettes som eier av boligen jeg eier sammen med min samboer. Hvordan gjør jeg det?

Da må vi få skriftlig melding om dette. Du finner skjema for dette her. I tillegg må endringen gjøres i Statens Kartverk som er det offisielle registeret (www.tinglysing.no). Det samme gjelder hvis det skal registreres en medeier. 

Jeg skal overføre leiligheten min til mitt barn og lurer på hvordan det skal gjøres? Må det prøves forkjøpsrett når jeg skal selge til barnet?

Hvis du skal selge til ditt barn (og også andre familieforhold nevnt i Borettslagsloven) er det unntatt fra forkjøpsrett. Dere kan avtale kjøpsvilkårene og sende inn skjema til oss på salget. Skjema finner dere her. Der finner dere også litt mer informasjon.

Jeg skal selge boligen min. Hva gjør jeg?

Hvis du skal selge boligen, anbefaler vi å bruke megler. Hvis du ønsker å selge selv, må du selv ivareta de oppgavene som megleren utfører ved et salg. Hvis det er forkjøpsrett på boligen, må det bestilles hos oss. Informasjon (meglerpakke) kan også bestilles hos oss. Samme pris som når megler bestiller. Når det er lån inne i bildet, krever banken at det er megler eller advokat som tar oppgjøret på grunn av sikkerheten for pengene på overtagelsestidspunktet. 

Husk at du som medlem og beboer har rabatt på boligsalg gjennom DNB Eiendom

Kan jeg leie ut borettslagsleiligheten min? Og hvordan gjør jeg det?

Du kan leie ut borettslagsleiligheten din til den du vil når du har bodd der ett av de to siste årene. Det er tidsbegrenset til 3 år. Hvis det er familie i rett opp og nedstigende linje (barn, foreldre, besteforeldre), kan du leie ut til de fra første dag. Det er viktig er at det søkes om godkjennelse av leietakeren til styret. Enkleste måte å søke på er på Minside. Mer informasjon om utleie finner du her 

Boligselskapet mitt

Hvor finner jeg borettslagets vedtekter?

Disse finner du på Minside. Trykk på «Min bolig» i menyen på venstre side når du er inne på Min side. Til høyre vil du se en hvit rubrikk som heter «Regler og vedtekter». Her finner du både borettslagets vedtekter og husordensregler. 

Regler og vedtekter

Hvor finner jeg kontaktinfoen til styreleder?

Dette finner du på Minside under «Mitt borettslag»/«Mitt sameie» i menyen til venstre på siden». Trykk på «Styre og komiteer» på den vannrette menyen som da dukker opp. 

Jeg ønsker å motta info fra styret digitalt. Hvordan fjerner jeg reservasjonen mot denne type kommunikasjon?

Minside tar du stilling til dine samtykker. 

Dette ligger under "profil og samtykker" og "samtykker". 

Om du er medlem og beboer ligger det to samtykker inne.

  1. Det ene knyttet til deg som beboer og informasjon om din bolig og ditt boforhold.
  2. Det andre gjelder ditt medlemskap i TOBB, og handler om praktisk informasjon om ditt medlemskap, bonus, fordeler, boligprosjekter, boligkjøpsmodeller og praktisk info fra TOBB. 

 

Hvor finner jeg styremøteprotokollene?

Disse oppbevarer styret, da styremøteprotokollene er et internt arbeidsverktøy som øvrige beboere ikke uten videre har noen innsynsrett i. 

Les artikkel om innsynrett i styrearbeid

Har jeg innboforsikring gjennom borettslaget/sameiet?

Nei, innboforsikring har du ikke gjennom borettslaget/sameiet. Dette er noe du må bestille deg selv. 

Som TOBB-medlem har du medlemsfordel på innboforsikring gjennom IF Forsikring. 

Har jeg bygningsforsikring gjennom borettslaget/sameiet?

Ja. Styret er pliktig til å tegne en bygningsforsikring. Ta kontakt med styret i borettslaget/sameiet for mer informasjon.