Vi bygger og forvalter Midt-Norge

TOBB er Midt-Norges ledende boligbyggelag med over 80 000 medlemmer og vi forvalter rundt 1100 boligselskap i hele regionen.

/media/vvmg1owf/overvik-ny-fasade-2-max-quality.jpg?width=1300&format=WebP&v=1d9fc5594d9ed30

Vi eies av våre medlemmer

Vi er eid av våre medlemmer - og på vegne av dem jobber vi for at det skal bli enklere å komme seg inn på boligmarkedet. Vi bygger og utvikler nye boligområder, samtidig som vi utvikler boligskjøpsmodeller som TOBB Leie Før Eie og TOBB Deleie. Dette er et viktig samfunnsansvar som vi har og er bevisst.

Bo bedre sammen

Vi heier på at mennesker skal bo sammen - kanskje ikke oppå hverandre tett i tett, men å bo i samme byggning, dele på fellesarealer, dugnader, felles kostnader og utstyr. Dette er en bærekraftig boform - både økonomisk, sosialt og det er mer klimavennlig. Vi tror at dette blir mer og mer viktig i fremtiden for at vi skal nå FN sine klimamål. Et av våre boligprosjekter som har tatt steget litt lenger er Signaturhagen

1000 boligselskap tar ikke feil

Vi er et kompetansehus, og jobber med 1000 boligselskap i hele regionen hver eneste dag. Vi leverer både økonomiske, administrative og tekniske forvaltningstjenester, holder kurs og bistår styremedlemmer i daglig drift av sitt borettslag eller sameie. Våre ansatte har en bred og sammensatt kompetanse som gjør at vi sikrer trygg og forutsigbare forvaltning. 

Personbilde: Torkil R. Iversen
Torkil R. Iversen
Viseadministrerende direktør og pressekontakt
tri@tobb.no
+47 488 95 767