TOBB bidrar til kultur og idrett i Midt Norge

Vi tror på styrken i samholdet og fellesskapets kraft. Ved å støtte prosjekter som forbedrer lokalsamfunn, bidrar vi til å skape bedre bo- og nærmiljø over hele regionen.

/media/ki3f3u4j/sca14534.jpg?width=1300&format=WebP&v=1da0107234452d0