Ragnar Wist Og Atle Busch MF6 1 2

TOBB Nøkkelen ble løsningen på mange problemer

I Borettslaget Moafjæra 6 var belastningen stor for styret i perioder hvor mange håndverkere og andre måtte få tilgang til byggene på dagtid. Løsningen ble TOBB Nøkkelen!

I Borettslaget Moafjæra 6 var belastningen stor for styret i perioder hvor mange håndverkere og andre måtte få tilgang til byggene på dagtid. Alle i styret var i fullt arbeid og de måtte fysisk låne ut egne nøkler og adgangsbrikker. I tillegg hadde enkelte beboere behov for hjemmehjelpstjenester.

- Jeg har i perioder vært nødt til å ta seg fri fra egen jobb 45 minutter hver gang han skulle overlevere nøkler. Denne ordningen opplevdes både som unødvendig tidsbruk og tungvint, sier Atle Busch, styreleder. 

Borettslaget strevde også med koordinering av nødvendige servicer og kontroller i leilighetene. Når beboere glemmer avtalte tidspunkt, og ikke er hjemme når service og årlig utskifting av ventilasjonsfiltre skal skje — skaper det forsinkelser og tilleggskostnader.

Enkelt nøkkelsystem

Borettslaget ønsket et mer fleksibelt låssystem som gav dem muligheten til å dele nøkler til eksterne aktører på en enklere og mer tidsbesparende måte. De ønsket å forenkle hverdagen til styreleder Atle og beboerne. Borettslaget ønsket seg derfor et system som gjorde det mulig for dem å dele ut nøkler til eksterne aktører uten å måtte være fysisk til stede. I tillegg ønsket også styret å redusere risikoen for at nøkler og adgangsbrikker kom på avveie.

Relevante artikler

God hjelp når man er ny i gamet

God hjelp når man er ny i gamet

Som leder i et boligselskap må man forholde seg til en enorm kompetansejungel. For meg har samarbeidet med TOBB vært utrolig viktig

Les hele saken
Hvem bestemmer i boligselskapet?

Hvem bestemmer i boligselskapet?

Styrets ABC før generalforsamling og årsmøte

Les hele saken
6 fordeler med TOBB Nøkkelen

6 fordeler med TOBB Nøkkelen

TOBB-nøkkelen er en digital nøkkeltjeneste som gjør det enklere for styret å ha oversikt over nøkler til alle dører.

Les hele saken