BM justering tempertur inne

Hvilke muligheter har ditt boligselskap for energibesparelser?

Det vil komme krav til energieffektive boliger. Det viktigste for boligselskap er å finne ut av dagens situasjon og hvilke muligheter boligselskapet har for energitiltak.

I løpet av første kvartal i år vil TOBB og NTE ha gjennomført åtte energikartlegginger. Samarbeidet gjennom TOBB Energi gir ekspertise innen bygg og energi, og kan hjelpe boligselskap med å oppnå store besparelser ved å gjennomføre energieffektiviserings tiltak. 

Redusere energibehov 

Energikartlegging gir en oversikt over hvilke tiltak som kan redusere energibehovet i et boligselskap. Rapporten gir forslag til tiltak i forhold til tekniske løsninger, kostnad og lønnsomhet. 

- Behov for tiltak og hvilke som er mest lønnsomme vil variere mellom de ulike boligselskap. Det viktige er å skaffe en god innsikt i hva som kan gjøres avdekke mulighetsrommet til boligselskapet, sier Runar Skippervik, direktør byggteknikk og prosjektutvikling i TOBB.

Han mener det er tre ulike grunner til at boligselskap velger energikartlegging. Det ene er behov for oppgradering, og kunnskap om hvilke tiltak som vil være lønnsomt for boligselskapet. Det andre er å finne energiløsninger for optimalisering i nye bygg. Vi får også henvendelser fra nye boligselskap som ønsker samarbeid med TOBB Energi for å slippe driftsansvar ved gjennomføring av denne type tiltak. Den siste gruppen er gjerne tidlig ute med kartlegging, hvor de ønsker å lage en strategisk forvaltningsplan for boligselskapet. Det kan dreie seg om en langtidsperspektiv på 15 år, hvor boligselskapet planlegger vedlikehold og utvikling over tid. 

- Hovedtyngden er nok boligselskap som har behov for rehabilitering. En enegikartleggingsrapport er veldig nyttig for styrer for å få kunnskap om hvilke tiltak som kan og bør iverksettes, sier Skippervik. 

 

Interesse for energieffektivisering 

Det er en gryende interesse for tiltak i forhold til energibehov i boligselskap, og det er de yngste som er mest ivrige. 

- Vi mener det vil være nyttig å komme i gang med planleggingen i en tidlig fase. Krav til energieffektivisering kommer, og langtidsplanlegging er noe vi alltid anbefaler. Vi vet at det store besparelser for boligselskap, og kan vise dette i form av en rapport, sier Skippervik.

Rapporten gir en grundig gjennomgang av boligselskapet i dag og hvilke tiltak som vil være best for det aktuelle bygget. Ulike tiltakspakker blir presentert ut fra dagens energibehov. 

- For oss er det et poeng at folk skal kjenne seg igjen i rapporten og føle at tiltakene som presenteres er aktuelle for deres boligselskap. Hvis folk får god nok innsikt, vil de også ta riktige beslutninger. 

Måten boligselskap kan bidra til å nå klimamål på, er å satse på god forvaltning av bygningskroppen samt å se på løsninger med solceller på tak og fasade, bruke varmepumpeteknologi, ofte vannbårne system. 

 

Faglig trygghet 

Rekkefølge på tiltak er viktig.  

- Starter du i feil ende, får det gjerne store, økonomiske konsekvenser for boligselskapet. Ønsker beboerne balkonger, er det viktig med en tilstandsrapport av fasade i forkant av en slik oppgradering. Hvis ikke risikerer man at balkongene må demonteres eller rives etter kort tid på grunn av behov for vedlikehold av fasade og vinduer. 

Skippervik mener det er viktig med starthjelp for å komme i gang med en helhetlig oppgradering. Sørg for en god analyse i forkant av et stort prosjekt. Da får man et godt bilde av rekkefølgen på de ulike tiltakene så man unngår feil i startfasen. 

Relevante artikler

God hjelp når man er ny i gamet

God hjelp når man er ny i gamet

Som leder i et boligselskap må man forholde seg til en enorm kompetansejungel. For meg har samarbeidet med TOBB vært utrolig viktig

Les hele saken
Hvem bestemmer i boligselskapet?

Hvem bestemmer i boligselskapet?

Styrets ABC før generalforsamling og årsmøte

Les hele saken
6 fordeler med TOBB Nøkkelen

6 fordeler med TOBB Nøkkelen

TOBB-nøkkelen er en digital nøkkeltjeneste som gjør det enklere for styret å ha oversikt over nøkler til alle dører.

Les hele saken