Forkjøpsrett på over 90 000 boliger

Storbysamarbeidet er et samarbeid mellom noen av de største boligbyggelagene i Norge. Dersom du er medlem i et av de syv boligbyggelagene, har du mulighet til å bruke forkjøpsretten din over hele landet!

Samarbeidet gir TOBB-medlemmer tilgang på 97 000 boliger i hele landet. Dette gjelder forkjøpsrett på både brukte og nye boliger for salg, i tillegg til utleieboliger i noen av de største universitetsbyene i Norge.

Syv boligbyggelag er med i storbysamarbeidet

Dersom du benytter deg av forkjøpsretten og får den boligen du ønsker i en annen by, må du også bli medlem i boligbyggelaget hvor boligen er tilknyttet. Du beholder din ansiennitet i eget boligbyggelag.

/media/psej5p4r/storby_tobbno.jpg?width=900&format=WebP&v=1d9fb3aafeba030

Ansiennitetsregler

Ser du etter bolig i en av disse byene får du ansiennitet fra da samarbeidet ble inngått, hvis ditt medlemskap er eldre enn aktuell dato. 

  • 01.05.2009 kom TOBB inn i samarbeidet med Usbl, Bate, Vestbo og BONORD.
  • 01.07.2012 ble Nobl med i samarbeidet.
  • 01.09.2017 ble BOB med i samarbeidet.
  • 01.03.2023 ble SØBO med i samarbeidet.

 

Dersom du benytter deg av forkjøpsretten og får den boligen du ønsker i en annen by, må du også bli medlem i boligbyggelaget hvor boligen er tilknyttet. Du beholder din ansiennitet i eget boligbyggelag.