Mest relevante sider:

Nytt boligprosjekt på Valentinlyst

I forbindelse med at Valentinlyst borettslag sin utvidelse, kan vi med glede informere om at alle TOBB-medlemmer får mulighet til å bruke forkjøpsretten sin på dette TRYM boligprosjektet. 

Nye Valentinlyst er et boligprosjekt som skal gå over flere byggetrinn. Første byggetrinn skal allerede nå ut i salg. Det gjelder 50 nye boliger av tilsammen 220 boliger totalt i prosjektet

TOBB-medlemmer har forkjøpsrett på prosjektet frem til tirsdag 30. juni kl 1200

Det er viktig for oss å presisere at dette er et TRYM boligprosjekt. Det vil si at det ikke er TOBB som bygger boligene. TRYM er en utbygger i Trondheim.

For spørsmål og kjøp og bruk av forkjøpsretten i prosjektet, ta kontakt med megler.


Nye valentinlyst

Eiendomsmegler 1 Midt-Norge

Er megler på prosjektetet. Ta kontakt med enten
- Katrine Brekke Borren
- tlf: 916 65 104

-Maren Johnsen
- tlf: 957 28 666

Prospekt og prisliste vil du finne på prosjektets hjemmeside eller ved å ta kontakt med megler

Gå til prosjektets hjemmeside 

Megler