53Okyrqm

Ranheim
Fakta
Ranheim
Sameie tilknyttet
67
Lavblokk
  1. Andelseier i borettslaget/Seksjonseier i sameiet
  2. Medlem i TOBB
  3. Felles forkjøpsrett i storby