206 Tangen

Tangen Borettslag

Skaun
Fakta
Skaun
Borettslag tilknyttet
2002
17
Lavblokk
  1. Person utpekt av Kommunen
  2. Andelseier i borettslaget
  3. Medlem i TOBB
  4. Felles forkjøpsrett i storby