099 Havstadtunet BL

Havstadtunet Borettslag

Trondheim Vest
Fakta
Trondheim Vest
Borettslag tilknyttet
2004
34
Lavblokk
  1. Andelseier i borettslaget
  2. Person utpekt av Kommunen
  3. Medlem i TOBB
  4. Felles forkjøpsrett i storby