061 Kolssen Bl

Kolsåsen Borettslag

Trondheim Sør
Fakta
Trondheim Sør
Borettslag tilknyttet
1978-1979
112
Rekkehus
  1. Andelseier i borettslaget
  2. Slekt av andelseier i borettslaget
  3. Medlem i TOBB
  4. Felles forkjøpsrett i storby