10 Fagerlia Hageby 10

Trondheim Vest
Fakta
Trondheim Vest
Borettslag tilknyttet
1952-1956
204
Flermannsbolig, 3-mannsbolig og oppover
  1. Andelseier i borettslaget
  2. Slekt av andelseier i borettslaget
  3. Medlem i TOBB
  4. Felles forkjøpsrett i storby