441 Sameiet Tillerparken 1

Sameiet Tillerparken

Trondheim Sør
Fakta
Trondheim Sør
Sameie tilknyttet
2017
42
Lavblokk
  1. Andelseier i borettslaget/Seksjonseier i sameiet
  2. Medlem i TOBB
  3. Felles forkjøpsrett i storby