393 Lensmannsgården Borettslag 1

Lensmannsgården Borettslag

Levanger
Fakta
Levanger
Borettslag tilknyttet
2016
20
Lavblokk
  1. Andelseier i borettslaget
  2. Slekt av andelseier i borettslaget
  3. Medlem i TOBB
  4. Felles forkjøpsrett i storby