215 Lundebroen

Lundebroen Borettslag

Melhus
Fakta
Melhus
Borettslag tilknyttet
2004
18
Rekkehus
  1. Person utpekt av Kommunen
  2. Andelseier i borettslaget
  3. Medlem i TOBB
  4. Felles forkjøpsrett i storby