Ledergruppen i TOBB

/media/q34kaqj5/signaturhagen-stjrdalen-tobbno-1.jpg?width=1300&format=WebP&v=1d9f547ade41770
Personbilde: Torbjørn Sotberg
Torbjørn Sotberg
Administrerende direktør
tso@tobb.no
+47 930 58 560
Personbilde: Torkil R. Iversen
Torkil R. Iversen
Viseadministrerende direktør, avd.leder marked og medlem
tri@tobb.no
+47 488 95 767
Personbilde: Helle Pettersen
Helle Pettersen
Direktør Eiendomsutvikling
hmp@tobb.no
+47 412 31 099
Personbilde: Jomar Skov Jenssen
Jomar Skov Jenssen
Direktør eiendomsforvaltning og finans
jsj@tobb.no
+47 930 35 494
Personbilde: Trude Bolstad
Trude Bolstad
Direktør konsernøkonomi og virksomhetsstyring
teb@tobb.no
+47 930 08 216
Personbilde: Per Refseth
Per Refseth
Juridisk direktør
pr@tobb.no
+47 452 47 642
Personbilde: Runar Skippervik
Runar Skippervik
Direktør byggteknikk og prosjektutvikling
rsk@tobb.no
+47 918 85 339
Personbilde: Øystein Veske
Øystein Veske
Regiondirektør Nord
ov@tobb.no
+47 468 91 471
Personbilde: Ole Martin Uglem
Ole Martin Uglem
Daglig leder TOBB Byggdrift
omu@tobb.no
+47 938 04 500