Styret i TOBB

/media/1fbhwly3/314-maihaugen-borettslag-3.jpg?width=1300&format=WebP&v=1d9b4a55467c2b0

Styret er valgt av generalforsamlingen i TOBB og samarbeider med ledelsen om å legge strategi, organisere virksomheten og ivareta interessene til eierne av boligbyggelaget – medlemmene våre.

  • Arne Øvereng, styreleder
  • Lindis Burheim, styremedlem
  • Ottar Ness, styremedlem
  • May Eli Vatn Kristiansen, styremedlem
  • Catalina E. Barbu, styremedlem
  • Mari S. Erlandsen, - styremedlem og ansattrepresentant
  • Jens T Bitnes, styremedlem og ansattrepresentant
  • Kjetil Hestad – 1. varamedlem 
  • Eirin Arntsen, varamedlem ansattrepresentant