Konseptet Signaturhagen

Signaturhagen er et boligutviklingsselskap som utvikler boliger tilrettelagt for en aktiv og sosial livsstil. Den nye boformen skapes gjennom naturlige møteplasser og sosiale soner som vi tror vil gi et mer innholdsrikt og aktivt liv sammenlignet med tradisjonelle boformer. Konseptet svarer til et stort og økende behov for par så vel som enslige. 

Boligene bygges rundt en vakker hage, som er selve hjertet i både prosjektene og fellesskapet. Når vinterkulden biter, og det er glatt og kaldt ute, vil hagen forlenge sommerens kvaliteter og være et ekstra oppholdsrom omgitt av et vakkert og planterikt miljø. 

Sosial boform

Det handler om å skape et levende bomiljø - Som oppfordrer ti l sosial rikdom og smitt ende naboskap. Signaturhagen er et ambisiøst og fremtidsrettet bokonsept der det sosiale står i fokus. Fellesarealene fungerer som naturlige møteplasser for beboerne i hverdagen, og gir rom for ulike aktiviteter. Her kan man trene med påfølgende tur i badstue, samarbeide om å dyrke grønnsaker eller arrangere vinklubb.

Det sosiale i sentrum for et sterkt fellesskap - Fellesarealer som inviterer til bruk. Hjertet i prosjektet er den tropiske hagen. Dette er stedet for tilfeldige møter ved postkassen, eller planlagte felles treff. Hagen er et godt rom. Den er utformet med flere nivåer, som deler opp rommet i mindre soner, samt gir de ulike sonene ulik karakter. Her er det både luftige og åpne arealer, men også mer intime, lune kroker. Her kan man også sitt e uten å måtte være sosial- med en god bok, eller bare for å nyte det grønne.

Ha besøk av familie og venner i komfort - Hos deg er det en opplevelse å komme på besøk. Uavhengig av hvor mange soverom du har i egen bolig, er det alltid plass til besøk av familie og venner. Med gjesterommene som du lett booker gjennom nabolagsportalen er det å komme på besøk hos deg alltid en fryd og glede, både for deg og dine gjester. 

Umbraco.Cms.Core.Models.MediaWithCrops`1[Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.Image]
Umbraco.Cms.Core.Models.MediaWithCrops`1[Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.Image]
Umbraco.Cms.Core.Models.MediaWithCrops`1[Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.Image]
Umbraco.Cms.Core.Models.MediaWithCrops`1[Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.Image]
Umbraco.Cms.Core.Models.MediaWithCrops`1[Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.Image]
Video Description

Meld interesse for Signaturhagen

Registrer deg her og vi holder deg fortløpende oppdatert om dette spennende boligkonseptet, og videre utvikling i Trøndelag.