Overfør bolig

TOBB-boliger kan overføres til nærmeste familie. Husk at på samme måte som ved overføring av medlemskap, kan det nye medlemmet ikke få høyere ansiennitet enn sin egen alder.

Det koster 5 650 kroner å overføre en bolig. Ved overføring av bolig må fellesutgiftene være betalt innen overtakelsesdato. Dersom strøm er inkludert i fellesutgiftene, må du også oppgi målerstand. 

Overføring av bolig er et unntak fra forkjøpsretten.

Last ned og fyll ut skjemaet for å overføre bolig. Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med Kundeservice på e-post bodok@tobb.no eller telefon +47 73 83 15 00.