Overfør bolig

TOBB-boliger kan overføres til nærmeste familie. Husk at på samme måte som ved overføring av medlemskap, kan det nye medlemmet ikke få høyere ansiennitet enn sin egen alder.

Det koster kr 6 385 å overføre en bolig. Ved overføring av bolig må fellesutgiftene være betalt innen overtakelsesdato. Dersom strøm er inkludert i fellesutgiftene, må du også oppgi målerstand. 

Overføring av bolig er et unntak fra forkjøpsretten.

Last ned og fyll ut skjemaet for å overføre bolig. 

Du kan scanne eller ta bilde av skjemaet etter utfylling og levere med eventuelle vedlegg på e-post til bodok@tobb.no

Hvis du trenger hjelp, kan du sende oss en e-post bodok@tobb.no