I samarbeid med Techem, gjør vi avlesing av vann og energi enklere. TOBB Smartmåling gir en god oversikt for styret og beboere i et borettslag eller sameie, som igjen bidrar til rettferdig kostnadsfordeling og et mer bevisst valg.

Se hvordan Sameiet Ringvepark sparer tid og penger her

Gode valg i hverdagen

Avlesing av vann og energi kan være tidkrevende for et styret i et borettslag eller sameie. TOBB Smartmåling er et godt verktøy som også bidrar til å gjøre beboere mer bevisst på eget forbruk av både vann og energi. 

Samarbeid med Techem

I samarbeid med TOBB håndterer Techem den målertekniske driften av anlegg med daglig fjernavlesning og overføring av målerdata til TOBB. TOBB tar avregning og fakturering av energikostnader på bakgrunn av målerdata fra Techem.

20230925 TOBB Smart Vannmåler 19
Denne måleren sørger for riktig avlesning av vann og energi.
Video Description

Relevante artikler

Slik unngår du å betale for naboens energiforbruk

Slik unngår du å betale for naboens energiforbruk

Betaler du for naboens forbruk av vann og varme? Om ditt sameie eller borettslag har en løsning med manuell avlesning av vann- og energimåler – kan det faktisk hende at du gjør akkurat det.

Les hele saken
Røykeforbud

Røykeforbud

Vi får stadig henvendelser fra styreledere som ønsker å forby røyking på balkonger og øvrige fellesareal i sine boligselskap fordi beboere klager over lukt og ubehag.

Les hele saken