Enklere å bli selvforsynt med strøm

En av de store utfordringene for å få på plass løsninger for å redusere energibehov og sikre fornybare energikilder, er terskelen for å investere i dette. Kostnadsnivået er høyt og nedbetalingstiden er ofte lengre enn hva beboerne ønsker, det er vanskelig å ha bestillerkompetanse av tekniske anlegg og ikke minst er det utfordrende å drifte disse. 

Samarbeid med NTE

Sammen med NTE ønsker vi å fjerne disse tersklene for gode fremtidsrettede løsninger. TOBB Energi vil kunne ta investeringskostnaden knyttet til gode energiløsninger som f. eks solceller eller varmepumpe.

Gjennom TOBB Energi får boligselskapene en mulighet til å ligge først i løypa når bygningsdirektivet trer i kraft. Uansett er det en god investering å bruke mindre strøm - både for lommeboka og for miljøet!

Gode valg mot det grønne skiftet

I tillegg til at boligselskapene vil redusere strømkostnadene sine når de bruker mindre strøm samtidig som de produserer sin egen strøm, bidrar de også til det grønne skiftet ved at byggene blir mer miljøvennlige. Det er nyttig; ikke minst i forbindelse med det nye boligdirektivet EU står på trappene til å innføre.

/media/5ijbbsod/ima223972.jpg?width=900&format=WebP&v=1da0670ca80e680

"Med solceller på tak og fasader og termisk varme fra fjell via borehull, energibrønner og varmepumper kan boligselskapene produsere det meste av energien de trenger til komfortvarme, tappevann og elbil-lading".

Svein Olav Munkeby, konserndirektør i NTE Marked.

/media/c2uhyd4k/sven-olav-munkeby.jpg?width=900&format=WebP&v=1dacc54bc8912f0

Relevante artikler

Nytt energiselskap gjør det enklere å produsere egen strøm

Nytt energiselskap gjør det enklere å produsere egen strøm

TOBB Energi skal hjelpe boligselskaper i Midt-Norge å produsere sin egen strøm.

Les hele saken
Vi lanserer If Bygningssjekk

Vi lanserer If Bygningssjekk

I sommer lanserte vi advokatforsikring som gir kunder av Totalforsikringen 15 timer med rådgiving fra advokat inkludert i forsikringspremien. Fra årsskiftet kommer enda en nyhet til kunder med Totalforsikring: If Bygningssjekk.

Les hele saken