Lovpålagt kontroll

Heisen skal alltid gå - og det er dødskjedelig om den må stå. For å unngå dette, er det viktig at det utføres vedlikehold og årlige kontroller, slik at man unngår kostbare reparasjoner.

Med heis- og fakturakontroll bistår vi med å kvalitet sikre arbeidet som er utført, og at det er utført til riktig pris. Vi samarbeider med Heisrådgiveren AS og TKE slik at vi alltid kan tilby kundene gode betingelser for vedlikehold av heis.

Enklere for styret

Vi følger opp boligselskapenes heisavtaler og kontrollerer fakturaer opp mot avtalene. Vi forhandler pris på serviceavtaler, og formidler kontakt mellom heisfirmaene og boligselskapene. 

Viktig dato for heisavtaler

Når det gjelder serviceavtaler er 1. oktober en viktig dato. For overgang til ny serviceavtale fra årsskifte, må gammel avtale sies opp innen 1.oktober.

/media/qi4puzva/heis-1-high-quality.jpg?width=900&format=WebP&rnd=133426221078600000

Relevante artikler

Hvem bestemmer i boligselskapet?

Hvem bestemmer i boligselskapet?

Styrets ABC før generalforsamling og årsmøte

Les hele saken
Fullmakt generalforsamling og årsmøte

Fullmakt generalforsamling og årsmøte

Boligeiere i borettslag, eierseksjonssameier og boligaksjeselskaper kan la seg representere ved en fullmektig (stedfortreder) under generalforsamling/årsmøte.

Les hele saken
Regler om kortidsutleie

Regler om kortidsutleie

Nye regler om kortidsutleie fra 1. Januar 2020. Enklere med Airnbnb i borettslag

Les hele saken