Foto Ronny M. Danielsen
Foto Ronny M. Danielsen

TOBB Deleie med Coo

TOBB tilbyr nå en tredje boligkjøpsmodell. Med Coo som samarbeidspartner, vil langt flere medlemmer få tilgang til boligmarkedet

TOBB har utviklet boligkjøpsmodeller som Leie Før Eie og Boliggaranti, med det formål om å få flest mulig inn på boligmarkedet. Den tredje modellen er en deleiemodell, som også gjelder for folk som har betjeningsevne, men mangler egenkapital.

- Vi stiller både som medeier i boligen og solidarisk medlåntaker, sier Odd Egil Flokketveit, leder salg og marked Coo.

Strategisk samarbeid

Det er benevnelsen Torkil R. Iversen, viseadministrerende direktør for TOBB, vil bruke.

- Med det mener jeg at Coo og TOBB har truffet hverandre godt hva policy angår. Begge aktørene vil ha flest mulig inn på boligmarkedet, og dette samarbeidet skaper synergier som gagner TOBBs medlemmer.

Flokketveit samtykker, og sier at TOBBs medlemmer absolutt er prioritert ved at de får medlemsfordeler som halv pris på etableringsgebyr og god oppfølging i form av møter og rådgivning.

- Vi er to partnere med samme formål, og det er at alle skal ha mulighet til å eie egen bolig.

Redusere ulikheter

For mange er egenandelen på 15 prosent et hinder for å kjøpe egen bolig. De har betjeningsevne, men har verken nok oppsparte midler eller foreldre i ryggen.

- Det er de økonomiske og sosiale ulikhetene vi ønsker å gjøre noe med. Derfor kjøper medlemmene praktisk talt en bolig sammen med oss, altså vi stiller som medeier og medlåntaker. Målet er at medlemmer gjennom avdrag og forventet prisutvikling gradvis skal spare seg til en større egenandel i boligen, og til slutt sitte som selveiere, sier Flokketveit.

Større marked

TOBB-medlemmer vil få tilgang til langt flere boliger gjennom Coo.

- Leie Før Eie og Boliggaranti er boligkjøpsmodeller som retter seg mot nye boliger. Coo omfatter også brukte boliger, og det er jo der de fleste boligene befinner seg i markedet, sier Iversen. - Vi vil ha et eget arbeidsutvalg som jobber med boligkjøpsmodeller, slik at det blir enkelt for medlemmer å ta kontakt og få god informasjon om konseptet.

- Medlemmer bestemmer selv hvor de vil bo og i hvilken bolig, og kan kjøpe bolig med langt mindre egenkapital enn med dagens krav. Vi dekker opptil 70 prosent av kravet til egenkapital, og det kan jo være inngangsporten til boligmarkedet for mange, sier Flokketveit. - Vi eier boligen sammen med medlemmene, og de kan løse ut boligen når som helst. Målet er å øke eierskapet til boligen og skape en bevisstgjøring om sparing.

Drømmen om egen bolig

Gjennom medeierskapet med Coo, kan medlemmer øke eierandeler av boligen når det passer. Da vil de raskere oppnå fullt eierskap. Coo vil utarbeide et tilbud basert på den dokumenterte verdistigningen på lignende boliger i markedet.

- Vi opplever i dag at unge sparer og sparer, uten å oppnå kravet til egenkapital. Med prisstigning i tillegg kan det ta mange år før de kan tenke på boligkjøp. Nettopp derfor er denne løsningen og dette trepartssamarbeidet så unikt, sier Iversen. Han har troen på at langt flere TOBB-medlemmer nå vil komme seg inn på boligmarkedet med dette samarbeidet.

Relevante artikler

En smart dåpsgave hjalp Sofie inn på boligmarkedet

En smart dåpsgave hjalp Sofie inn på boligmarkedet

Da Sofie (21) begynte på sykepleierstudiet i Trondheim i fjor, var tiden moden for å kjøpe egen leilighet.

Les hele saken
TOBB-medlemskapet ble nøkkelen til leilighet i et tøft leiemarked i Oslo

TOBB-medlemskapet ble nøkkelen til leilighet i et tøft leiemarked i Oslo

Gleden var stor da Malin fra Trondheim fikk fast jobb i Oslo. Men gleden ble til frustrasjon da hun møtte et beintøft leiemarked med høye priser og mange om beinet. Løsningen ble pappas TOBB-medlemskap.

Les hele saken
Fredrik (31) kom først i boligkøa med medlemskap i TOBB

Fredrik (31) kom først i boligkøa med medlemskap i TOBB

Fredrik Grilstad er TOBB-medlem, men byttet medlemskap med farfaren for å få bedre ansiennitet. Nå har han Leie Før Eie leilighet på Væretrøa Park.

Les hele saken