BM Dame på pc

Webinar: Portalen

Portalen er styrets verktøy som benyttes i den daglige driften av boligselskapet. Vi gir en gjennomgang av de mest brukte modulene.

Kursansvarlig: Forvalter 

Informasjon
24. september 2024
17-18
Webinar
23. september 2024
Styremedlemmer
Gratis