Mest relevante sider:

Kurs og arrangementer - En kilde til motivasjon og kunnskap

Alle som sitter i et styre har plikter og oppgaver som må overholdes. Våre kurs er satt opp med det formål å heve kunnskapsnivået til alle som har verv og ansvar i et boligselskap. Dette er nødvendig for å skape trygghet i rollen som tillitsvalgt, noe som vil ha en positiv effekt for alle i boligselskapet. Et effektivt og kompetent styre vil kunne ta gode avgjørelser og forvalte interessene til beboerne på best mulig måte.

Vi forsøke å tilby en blanding av både fysiske og digitale kurs. I tillegg til kurs, holder vi også flere konferanser, frokostmøter, temakvelder osv. Vi kan også skreddersy kurs for deres boligselskap, hvor vi kommer hjem til dere. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker tilbud på dette. 

Spørsmål om et oppsatt kurs eller ønske/forslag til kurs kan sendes info@tobb.no