Faglig påfyll

Våre kurs er satt opp med det formål å heve kunnskapsnivået til alle som har verv og ansvar i boligselskap. Dette er nødvendig for å skape trygghet i rollen som tillitsvalgt, noe som vil ha positiv effekt for alle i boligselskapet. Et effektivt og kompetent styre som tar gode avgjørelser og forvalter interessene til beboerne på best mulig måte.

Kursene er lagt opp til å passe inn i styreåret og har en slik form at både erfarne og uerfarne innen målgruppen vil ha utbytte av innholdet

Kursene er lagt opp slik at du kan komme rett fra jobb, og få en matbit før vi starter. Aktuelle temaer vil stå på agendaen, og du vil treffe andre som driver med det samme som deg. Her vil det bli mange nye og nyttige tips å hente.