Lei din egen bolig før du kjøper den

Mange har god nok inntekt til et boligkjøp, men har ikke nok egenkapital. Leie før eie gir TOBB medlemmer muligheten til å skaffe seg egen bolig uten tilstrekkelig egenkapital. 

Vi ser at det er et stort behov i markedet for slike prosjekter. Vårt første prosjekt med denne modellen ble utsolgt på rekord tid. over 500 interessenter kjempet om 51 leiligheter. Derfor jobber vi stadig med å utvikle Leie før eie prosjekter i hele Midt-Norge. Du kan lese mer om de enkelte prosjektene her. I desember hadde vi besøk av TV2, her kan du lese deres artikkel om vårt Leie før eie konsept

Kan du være interessert i å kjøpe med Leie før eie modellen, så anbefaler vi deg å fylle ut interessentskjema på denne siden, så blir du den første som får beskjed når det kommer nyheter på modellen og kommende prosjekter. 

Husk at for å være kvalifisert til Leie før eie, må du være TOBB medlem.  Det kan du ordne fort HER.

  • Leie i 3-5 år før du kjøper

    Verdistigning inntil egenkapitalkravet tilfaller kjøper. Det er også mulig å kjøpe leiligheten før det er gått 3 år.

  • Du velger selv om du kjøper etter endt leieperiode
    Dersom prisene skulle synke i leieperioden, vil man ikke måtte ta over boligen. Prisen for leiligheten blir satt ved begynnelse av leieperiode. 

  • Blir organisert som et borettslag

    Sikrer gode og forutsigbare boforhold. Les mer om forksjellen på borettsalg og sameie.

  • Husleie på markedsnivå for nye leiligheter

Jobb deg opp egenkaptial ved å leie

Leie før eie modellen gir TOBB medlemmer mulighet til å jobbe seg opp egenkapital nok til å komme seg inn på boligmarkedet. 

Har du ikke tilstrekkelig egenkapital for boligkjøp er du i målgruppen for denne boligmodellen. Her kan du leie en bolig i mellom 3 og 5 år, før du kan kjøpe den*. Prisen du kan kjøpe leiligheten for settes når du begynner din leieperiode. Dersom prisøkningen fortsetter å stige, er prisøkningen med på å skaffe deg som leietaker egenkapital. Dersom boligprisen stiger så mye at markedsverdien på boligen stiger mer enn 15 prosent under leieperioden, må kjøper betale økningen over egenkapitalkravet. 

I bunn og grunn kan du si at vi gir bort verdistigningen inntil egenkapitalkravet.

Det vil bli en søknadsprosess hvor visse krav må fylles opp før en eventuelt kan leie og kjøpe i  et leie før eie prosjekt. Dersom det er flere som ønsker samme bolig vil den med lengst TOBB ansiennitet komme først i køen. Er du ikke medlem kan det være lurt  melde seg inn allerede nå

En bank vil også være involvert i prosessen for å sørge for at en kjøper skal kunne klare å betjene kostnadene fremover. Her vil det også bli tilbudt økonomisk rådgivning i leieperioden. Dette for å sikre at kjøper skal få en best mulig inngang på boligmarkedet. 

*Det vil være mulig å kjøpe leilighet før det er gått 3 år i enkelte tilfeller.

Vi gleder oss veldig til å hjelpe mange unge inn på boligmarkedet.  

 

Registrer deg som interessent og motta nyheter fra oss i TOBB om denne boligmodellen. Vi sender ut informasjon når det er nyheter, nye boligprosjekter og ledige boliger.
Din kontaktinformasjon vil kun bli brukt til denne boligmodellen. TOBB kommer ikke til å bruke disse personopplysningene til annen markedsføring eller salg.