Totalforsikring

Totalforsikring for boligselskaper – en komplett forsikringsløsning

Totalforsikringen er boligbyggelagenes egen forsikring og er et spesialutviklet produkt for boligselskap tilknyttet boligbyggelag. Gjennom denne forsikringen dekkes det meste av boligselskapets forsikringsbehov og det er sjeldent behov for tilleggsdekninger.

Totalforsikringen ivaretar i tillegg til bygning  bl.a styreansvarsforsikring, dugnadsforsikring og rettshjelp. Over 80 % av boligselskap tilknyttet boligbyggelag har tegnet denne forsikringen. Bekjempelse av skadedyr og treskadeinsekter er inkludert i totalforsikringen.

Når en skade oppstår eller avdekkes, kreves det erfaring og kompetanse. TOBBs egne skadebehandlere står klar til å hjelpe når skaden oppstår og vil besørge nødvendige tiltak, reparasjoner og utbedringer. 

Hva som skal gjøres i skadesaker og i hvilken rekkefølge det blir gjort kan ha stor betydning for både skadeomfang og økonomi. Er dette en skade som forsikringen dekker? Er det boligselskapets eller eiers ansvar?

Enkel tilgang til forsikringsdokumenter og skadeoversikt i styreportalen. Ingen bindingstid, ordinær oppsigelsestid på 30 dager

Tove Rognrust
Rådgiver TOBB
tr@tobb.no
Byggevarer
Lekeplass og uteområder
Tilbyr alle typer elektriske installasjoner
Banktjenester