Bærekraftige bomiljø

FNs bærekraftsmål har som mål å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi jobber aktivt sammen med våre borettslag og sameier, slik at man kan ta gode og grønne valg. Et av verktøyene vi bruker er en bærekraftsundersøkelse. 

Eierskap og engasjement

En bærekraftsundersøkelse vil gi styret en oversikt over hva både beboere, styret selv og en rådgiver anser som prioriterte oppgaver, både hver for seg og ikke minst sammen. Dette verktøyet vil både gi styret et underlag for en strategi, men også forslag til ulike tiltak som kan utføres. 

Et styre i et selskap skal på vegne av eierne etablere en strategi for drift og utvikling av selskapet. For boligselskaper handler dette om å etablere en forvaltningsstrategi som skal utvikle bomiljø, bygningsmassen, uteområdene og hvordan prosessene i boligselskapet foregår.

Ingen kan gjøre alt - men alle kan gjøre litt!

Ordet bærekraft kan for mange virke svulstig og stort. Vårt mål er å gi det konkret innhold og handling. Vi vet at private bygg bruker nesten 40 prosent av all energi i verden. Å bo sammen i et felles bygg, slik man gjør i et borettslag eller sameie, er en bærekraftig boform i seg selv.

/media/zcvp4cep/hva-er-fns-baerekraftsmaal.jpg?width=900&format=WebP&rnd=133426220164970000
Video Description

Relevante artikler

Nytt energiselskap gjør det enklere å produsere egen strøm

Nytt energiselskap gjør det enklere å produsere egen strøm

TOBB Energi skal hjelpe boligselskaper i Midt-Norge å produsere sin egen strøm.

Les hele saken
6 fordeler med TOBB Nøkkelen

6 fordeler med TOBB Nøkkelen

TOBB-nøkkelen er en digital nøkkeltjeneste som gjør det enklere for styret å ha oversikt over nøkler til alle dører.

Les hele saken
Styrets beslutningskompetanse

Styrets beslutningskompetanse

Vedlikehold i borettslag og eierseksjonssameier: Styrets beslutningskompetanse

Les hele saken