Mest relevante sider:

Vintervoll
Bolig og Interiør

Vintervoll

En av de ledende og største i Midt-Norge innen elektro

Vintervoll er en del av Team Oppussing.

Sommerkampanje

Ved bestilling senest juli 2020. 

Sikringsskap 

Sirkingsskap fra EATON til kr 11.900,-*  

Oppgradering av eksisterende sikringsskap. 
Inkludert i prisen:
- Overspenningsvern
- Hovedsikringer
- 8 kurser

Se tilbud med bilde

Hjemmelader El-bil: 

El-billader fra EASEE til kl 13.500,-* 

Inkludert i prisen:
- Ny hjemmelader ferdig montert
- Inntil 3,6 kW ladeeffekt
- 15m kabel fra sikringsskap
- Maks 30km kjøring (servicebil vintervoll)

Se tilbud med bilde

Fordel
5-30% rabatt


30% rabatt
på utstyr og materiell.

20% rabatt på timespriser.

5% rabatt på fastpristilbud. Som et alternativ til medgått tid og materiell kan de på større leveranser gi tilbud om fast pris - basert på et antatt materialforbruk og tidsforbruk. Avhengig av størrelsen på jobben vil de i den tilbudte nettopris legge inn en volumrabatt.

Servicebil: kr 105,- eks mva pr.time 5 % TOBB-rabatt på fastpristilbud

Hvordan får du rabatt?
Vis fram medlemskortet, eller oppgi medlemsnummer ved henvendelse.

Butikker


Vintervoll
Ingvald Ystgaards vei 23 , 7047 Trondheim