Mest relevante sider:

Vintervoll
Bolig og Interiør

Vintervoll

En av de ledende og største i Midt-Norge innen elektro

Vintervoll er en del av Team Oppussing.
 
Fordel
5-30% TOBB-rabatt

30% TOBB-rabatt på utstyr og materiell.

20% TOBB-rabatt på timespriser.

5% TOBB-rabatt på fastpristilbud. Som et alternativ til medgått tid og materiell kan de på større leveranser gi tilbud om fast pris - basert på et antatt materialforbruk og tidsforbruk. Avhengig av størrelsen på jobben vil de i den tilbudte nettopris legge inn en volumrabatt.

20% TOBB-rabatt på servicebil


Hvordan får du rabatt?
Vis fram medlemskortet, eller oppgi medlemsnummer ved henvendelse til Vintervoll.

 

 

Butikker


Vintervoll
Ingvald Ystgaards vei 23 , 7047 Trondheim