Mest relevante sider:

Vintervoll
Bolig og Interiør

Vintervoll

En av de ledende og største i Midt-Norge innen elektro

  

 

 

Vintervoll er en del av Team Oppussing.

 
Fordel
5-30% rabatt


30% rabatt
på utstyr og materiell.

20% rabatt på timespriser.

5% rabatt på fastpristilbud. Som et alternativ til medgått tid og materiell kan de på større leveranser gi tilbud om fast pris - basert på et antatt materialforbruk og tidsforbruk. Avhengig av størrelsen på jobben vil de i den tilbudte nettopris legge inn en volumrabatt.

Servicebil: kr 150,- eks mva pr.time 

Hvordan får du rabatt?
Vis fram medlemskortet, eller oppgi medlemsnummer ved henvendelse.

 

 

Butikker


Vintervoll
Ingvald Ystgaards vei 23 , 7047 Trondheim