Vintervoll

5 - 30% TOBB-rabatt

  • 30% rabatt på utstyr og materiell
  • 20% rabatt på timepriser
  • 20% rabatt på servicebil
  • 5% rabatt på fastpristilbud


Vis fram medlemsbeviset ditt, eller oppgi medlemsnummer ved henvendelse til Vintervoll.

Henvendelse og kundeservice

Telefon 73 89 40 00.

Bonus

20% Anton Sport bonus

5% TOBB-bonus