Sverresborg Malerservice

5 - 20% TOBB-rabatt

  • 15% rabatt på timepris
  • 15% rabatt på utstyr og materiell
  • 20% rabatt på servicebil
  • 5% rabatt på fastpristilbud


Vis fram medlemsbeviset ditt, eller oppgi medlemsnummer ved henvendelse til Sverresborg Malerservice for å få rabatten.

Henvendelse og kundeservice

Telefon 73 96 41 00.

Bonus

20% Anton Sport bonus

5% TOBB-bonus