K. Lund

18 - 25% TOBB-rabatt

  • 18% rabatt på ordinær timepris og servicebil. Gjelder ikke vaktoppdrag, spyling, TV-kontroll og fastpristilbud.
  • 25% rabatt på ordinær forhandlerpis på varer/materiell (VVS) av rørlegger. Gjelder ikke butikk.
  • Prioritet ved vaktoppdrag


Vis fram medlemsbeviset ditt, eller oppgi medlemsnummer ved henvendelse til K. Lund.

Henvendelse og kundeservice

Telefon 73 93 00 00.

Bonus

20% Anton Sport bonus

5% TOBB-bonus