DNB Eiendom

Kr 12 000 i TOBB-rabatt ved salg av bolig- og fritidsbolig*

Gratis e-takst/verdivurdering i forbindelse med boligbytte*.

Medlemsdager

15% TOBB-bonus 21.2 - 24.2

Bonus

20% Anton Sport bonus